Samworks goes Samplay!

I takt med att jag som Samworks ende medarbetare låtit mina åtaganden som konsult övergå till åtaganden som anställd har tiden för att driva konsultverksamheten blivit allt mindre. Till sist stannade verksamheten av helt och slutet av 2015 blev också det officiella avslutet för Samworks D & C som näringsverksamhet.

Men det gäller den vinstdrivande verksamheten och vi alla måste ju ha en hobby, eller hur? Watch this space... :)

Samworks D & C
Copyright © 2006-2015

info@samworks.se
0705 - 12 12 16